PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

POVEZANOST S PRIRODOM

Kako pridonijeti poticanju značajnije povezanosti djece s prirodom putem kvalitetnije organizacije slobodnog vremena djece i uz sagledavanje IKT tehnologija na pozitivan način, kao poticaj u procesima učenja i poučavanja u školskoj dobi? 

ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA

Kako kvalitetnije promišljati o organizaciji slobodnog vremena djece u školi?

DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Kako koristiti IK/digitalnu tehnologiju na konstruktivan način u procesima učenja i poučavanja i u razvoju prirodoznanstvene pismenosti te u poticanju značajnijih susreta djece s prirodom?

Cilj skupa

Cilj znanstveno-stručnog skupa je aktualizirati problematiku povezanosti s prirodom, i utjecaja slobodnog vremena djece u korištenju IK tehnologije u školi, s posebnim osvrtom na značaj razvoja prirodoznanstvene pismenosti i socio- emocionalne dobrobiti djece rane školske dobi.

Predavači

PROF. DR. SC. LIDIJA VUJIČIĆ

PROF. DR. SC. LIDIJA VUJIČIĆ

Učiteljski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci)

DOC.DR.SC. IRENA HERGAN

DOC.DR.SC. IRENA HERGAN

Pedagoški fakultet u Ljubljani (Univerza v Ljubljani, Slovenija)

DOC.DR.SC. JERNEJA PAVLIN

DOC.DR.SC. JERNEJA PAVLIN

Pedagoški fakultet u Ljubljani (Univerza v Ljubljani, Slovenija)

IVANA JURJEVIĆ JOVANOVIĆ, MAG. PRIM.EDUC.

IVANA JURJEVIĆ JOVANOVIĆ, MAG. PRIM.EDUC.

viša savjetnica za razrednu nastavu (Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka)

IZV.PROF.DR.SC. SANJA TATALOVIĆ VORKAPIĆ

IZV.PROF.DR.SC. SANJA TATALOVIĆ VORKAPIĆ

Učiteljski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci)

IZV. PROF. DR. SC. DUNJA ANĐIĆ

IZV. PROF. DR. SC. DUNJA ANĐIĆ

Učiteljski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci)

IZV. PROF. DR. SC. PETRA PEJIĆ PAPAK

IZV. PROF. DR. SC. PETRA PEJIĆ PAPAK

Učiteljski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci)

DOC. DR. SC. JASMINKA MEZAK

DOC. DR. SC. JASMINKA MEZAK

Učiteljski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci)

Kontakt:

Sveučilište u Rijeci – Učiteljski fakultet u Rijeci 

Sveučilišna avenija 6

51000 Rijeka

dunja.andic@uniri.hr

Kontaktirajte nas

Ovaj rad je financiralo Sveučilište u Rijeci projektom pod brojem (uniri-pr-drustv-19-19)