PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, e-mail: sanjatv@uniri.hr

izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić rođena je 1972. godine u Rijeci. Danas je izvanredna profesorica psihologije i predstojnica Katedre za obrazovne znanosti Učiteljskoga fakulteta u Rijeci. Nositeljica je kolegija: Opća psihologija, Razvojna psihologija, Psihologija ranog učenja i poučavanja, Osnove psihologije učenja i poučavanja, Emocionalna inteligencija, The Psychology of child well-being, Pozitivna psihologija te Metodologija kvantitativnih istraživanja. Svoje bogato radno iskustvo iz dječjega vrtića, osnovne škole, srednje škole te sustava zdravstva u kombinaciji sa suvremenim istraživanjima nastoji prenijeti u radu sa studentima Učiteljskoga fakulteta. Njezin istraživački rad prepoznaje se u nekoliko područja psihologije: biološkoj psihologiji, psihologiji ličnosti (ličnost u odgoju i obrazovanju), pozitivnoj psihologiji i metodologiji istraživanja (razvoj mjernih instrumenata). Dobitnica je nagrade za Znanost Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. g. 2014/15, te za Nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci za ak. g. 2016/2017. Obnašala je funkciju prodekanice za razvoj studijskih programa i osiguravanje kvalitete, Šefice katedre za obrazovne znanosti, članice Odbora za kvalitetu Učiteljskoga fakulteta, članice Sveučilišnoga odbora za kvalitetu, članice Etičkoga povjerenstva, članice Povjerenstva za programe kreditiranja studenata, te Erasmus koordinatora. Voditeljica je 4 znanstveno-stručna projekta. Napisala je i objavila ukupno 130 znanstvenih i stručnih radova, jednu autorsku i pet uredničkih knjiga te tri skripte. Do sada je mentorski vodila 40 studenta. Održala je 130 izlaganja na različitim domaćim i stranim znanstvenim i stručnim skupovima. Redovito provodi recenzije, članica je inozemnih uredništva i niza znanstveno-strukovnih udruženja te je voditeljica triju znanstveno-stručnih projekata. Sretno je udana i ima dvoje djece.

Ovaj rad je financiralo Sveučilište u Rijeci projektom pod brojem (uniri-pr-drustv-19-19)