Kontakt:

Sveučilište u Rijeci – Učiteljski fakultet u Rijeci 

Sveučilišna avenija 6

51000 Rijeka

dunja.andic@uniri.hr

Kontaktirajte nas

Učiteljski fakultet u Rijeci

Sveučilišna avenija 6

51000 Rijeka

Ovaj rad je financiralo Sveučilište u Rijeci projektom pod brojem (uniri-pr-drustv-19-19)