PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Znanstveno stručni skup

Cilj znanstveno-stručnog skupa je aktualizirati problematiku povezanosti s prirodom, i utjecaja slobodnog vremena djece u korištenju IK tehnologije u školi, s posebnim osvrtom na značaj razvoja prirodoznanstvene pismenosti i socio- emocionalne dobrobiti djece rane školske dobi.

„Povezanost s prirodom“ (NATURE CONNECTEDNES) ili njegov nedostatak, je pojam koji je posljednje desetljeće posebice aktualan u brojnim interdisciplinarnim istraživanjima. Posebno se naglašava njegova povezanost i utjecaj s/na/u  različitim područjima dječje dobrobiti poput socio-emocionalnog razvoja, motoričkog razvoja i dr.

Problem nedostatne povezanosti s prirodom često se dovodi u svezu s organizacijom slobodnog vremena djece u školi. U većini istraživanja posebno je naglašen negativan utjecaj suvremenih digitalnih tehnologija. U skladu s tim je u brojnim istraživanjima iskazana težnja za razvojem vještina prirodoznanstvene pismenosti u predškolskom i ranom školskom razdoblju kojima bi se potaknula povezanost s prirodom odnosno učestaliji boravak djece u prirodi.

Ovim skupom se želi potaknuti rasprava i pokušati odgovoriti na pitanja:

Kako pridonijeti poticanju značajnije povezanosti djece s prirodom putem kvalitetnije organizacije slobodnog vremena djece i uz sagledavanje IKT tehnologija na pozitivan način, kao poticaj u procesima učenja i poučavanja u školskoj dobi?

Kako potaknuti prirodoznanstvenu pismenost djece u školi? Kojima sadržajima učenja i  poučavanja ili kojim metodama i oblicima rada?

Koje su to odrednice dječjeg razvoja, koje se posebice razvijaju u periodu srednjeg djetinjstva, koje utječu na procese učenja i poučavanja djece školske dobi i koje mogu biti poticane osnaživanjem povezanosti s prirodom?

Kako kvalitetnije promišljati o organizaciji slobodnog vremena djece u školi?

Kako koristiti IK/digitalnu tehnologiju na konstruktivan način u procesima učenja i poučavanja i u razvoju prirodoznanstvene pismenosti te u poticanju značajnijih susreta djece s prirodom?

Skup je namijenjen znanstvenicima, stručnjacima, učiteljima, odgajateljima te studentima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i integriranog preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija.

Providit poster

Ovaj rad je financiralo Sveučilište u Rijeci projektom pod brojem (uniri-pr-drustv-19-19)